Belles Golv & Städ

Företagspresentation

Belles är ett lokalvårdsföretag. Vi tillhandahåller en heltäckande service inom lokalvård till såväl den privata som den offentliga sektorn i Storstockholm. Företaget bildades 1981. Vi har en gedigen och lång erfarenhet och är certifierade för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Våra ca 160 anställda utbildas och fortbildas kontinuerligt för att kunna erbjuda den bästa miljöanpassade servicen. Vi har ca 150 uppdrag och omsätter 80 MSEK med AA kreditrating. Belles är medlem i Almega och ansvarsförsäkrad med upp till 10 MSEK per skadetillfälle.

Affärsidé

Belles skall utföra lokalvård- och fönsterputstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga, privata och vårdsektorn. Vi skall utföra miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och kvalitet samt vara tillgängliga för våra kunder när de behöver oss.

Våra konkurrensmedel & kännetecken

Vårt motto är hög kompetens och bra service. Våra kännetecken är hög miljö- och kvalitetstänkande som inkluderar eget utbildningsprogram enl. SRY. Genom ett anpassat kundvårdsprogram, hög serviceberedskap och snabb vikarietäckning står vi alltid till våra kunders förfogande.

Kvalitetsarbete

Vårt främsta kvalitetsmål är att öka kundtillfredsställelsen. Genom att dokumentera viktiga arbetsrutiner och utföra frekventa kontroller säkrar vi kvaliteten och minskar fel och brister. Vi är certifierade enl. ISO 9001:2015 sedan 2007.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang. Genom att använda miljömärkta produkter och metoder minskar vi kemikalieanvändningen. Genom en hög grad av återvinning minskar vi belastningen på miljön. Vi är certifierade enl. ISO 14001:2015 sedan 2007.

Säkerhet & sekretess

Våra kunders säkerhet och sekretess är viktiga grundstenar i vårt arbete. Vår ansvarsförsäkring täcker alla skador eller förluster som vi är ansvariga för. Nycklar och passerkort förvaras betryggande och våra anställda bär företagets arbetskläder och namnbricka. Vår personal har tystnadsplikt och vi garanterar full sekretess.

Vår personal

All vår personal har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter och arbetsledarna är SRY-certifierade. All personal som arbetar hos oss behärskar svenska språket. Vid åtagandet överlämnas en förteckning över den personal som utför arbetet och deras områden. Förteckningen uppdateras fortlöpande vid personalbyte och dylikt. Arbetsledare finns tillgänglig dagligen via mobiltelefon. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och utbildning för att få en bred kompetens inom verksamheten och för att kunna möta varje kunds individuella behov.

Arbeta hos oss

För närvarande söker vi inte nya kollegor men skicka gärna in din CV för framtida övervägning.

Skicka CV!

Våra certifieringar

  • Bild på auktoriserad serviceentreprenör certifikat
  • Bild på A3 Cert certifikat
  • Bild på Svenskt Näringsliv certifikat
  • Bild på SRY certifikat
  • Bild på Service entreprenörerna certifikat
  • Bild på AA AB certifikat